Perubahan Peraturan Pembelian MoneyPIN INDONESIA

MoneyPIN Merchant Channel:
Perubahan Peraturan Pembelian MoneyPIN INDONESIA

Had pembelian MoneyPIN RM2999.00 bagi satu transaksi MoneyPIN TELAH DIKELUARAKAN. Kiriman tidak boleh melebihi RM30K dalam sebulan.

Peraturan Baru (Mulai 15hb Feb 2017) SEKARANG

Had pembelian MoneyPIN : TIADA
Had jumlah pembelian MoneyPIN dalam RM sebulan :RM29,999.00 (Tidak melebihi RM30K)
Had akaun penerima : 5
Had jumlah kiriman dalam sebulan : {PERUBAHAN} 10 kali atau RM29,999.00 mana yang terdahulu

Comments are closed.